› PO - Extra geld voor techniekles VSO

PO - Extra geld voor techniekles VSO

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kunnen vanaf 1 april 2019 extra geld aanvragen voor technisch vmbo. Hier is € 2 miljoen voor beschikbaar.

Minister Arie Slob heeft hiertoe besloten omdat het vso niet automatisch meedeelt in de € 100 miljoen die het kabinet jaarlijks extra uittrekt voor technisch vmbo. De minister wil nu ook de technische talenten in het speciaal onderwijs meer kans geven om hun vaardigheden optimaal te ontwikkelen.

Het bedrag per leerling is gelijk aan het extra bedrag voor leerlingen in het reguliere vmbo. Het gaat om € 1.325 per techniekleerling in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen in 2018 en € 2.650 in 2019. Voor leerlingen in de gemengde leerweg geldt de helft van deze bedragen.

Regionale plannen indienen voor 1 april 2019
Vanaf 2020 wordt de jaarlijkse € 100 miljoen ingezet op basis van regionale plannen van vmbo-scholen, die zijn opgesteld in samenwerking met mbo en bedrijfsleven. Ook de vso-scholen moeten hierbij worden betrokken. Deze regionale plannen moeten vóór 1 april 2019 zijn ingediend.

De jaarlijkse extra € 100 miljoen is tot stand gekomen omdat de vraag naar technisch personeel in het bedrijfsleven toeneemt, terwijl scholen door dalende leerlingenaantallen meer moeite krijgen om kwalitatief hoogstaand en dekkend techniekonderwijs aan te bieden.

Bron: VOS/ABB.