› PO - Cao-wijziging: benoemingsvolgorde tijdelijke contracten

PO - Cao-wijziging: benoemingsvolgorde tijdelijke contracten

De CAO PO 2016-2017 is gewijzigd. Het betreft de benoemingsvolgorde van Bijlage IE, die in overeenstemming is gebracht met het onderhandelaarsakkoord van de cao-partijen.

De wijziging houdt in dat medewerkers met een tijdelijk contract voor een tijdelijke vacature of een vervanging in de benoemingsvolgorde komen ná degenen die een tijdelijk contract hebben vanwege eerste indiensttreding voor een structurele vacature.

Klik hier voor de gewijzigde CAO PO 2016-2017.

Bron: VosABB.