› PO - CAO Reformatorisch PO 2018-2019 afgesloten

PO - CAO Reformatorisch PO 2018-2019 afgesloten

VGS en RMU hebben een akkoord bereikt over de CAO Reformatorisch PO 2018-2019. Na de zomervakantie zal de tekst van deze cao aan de leden worden voorgelegd.

Inhoud cao
Deze cao met identiteitsbepalingen staat naast de ‘landelijke’ CAO PO, waarvoor onlangs ook een akkoord is bereikt door de PO-Raad en de bonden. In dit bericht leest u meer over de inhoud van de cao. Daarnaast zijn in deze cao ook enkele technische wijzigingen doorgevoerd.

Gebruikersversie
Na de ledenraadpleging zal een gebruikersversie voor de betreffende scholen worden gemaakt, waarin de bepalingen uit de CAO Reformatorisch PO worden geïntegreerd in de nieuwe CAO PO. Gelet op de korte looptijd van de cao (tot 1 maart 2019) zal deze alleen digitaal beschikbaar komen.

Bron: VGS.