› PO - CAO Bestuurders PO 2018-2019

PO - CAO Bestuurders PO 2018-2019

De teksten voor de nieuwe CAO Bestuurders Primair Onderwijs 2018-2019 zijn gereed. Deze teksten zijn uitwerkingen van het onderhandelaarsakkoord van dinsdag 10 juli 2018.

Uit de raadpleging is gebleken, dat de leden van beide verenigingen eensgezind achter het akkoord staan.

Afspraken
De CAO PO 2018-2019 geldt van 1 september 2018 tot en met 31 december 2019. Werkgevers en werknemers spreken zich in de preambule opnieuw positief uit over de gedeelde visie op de toekomst met daarbij horende afspraken voor een cao voor bestuurders ná 2020. Los van salarisontwikkeling, bovenwettelijke uitkeringen en technische aanpassingen, zijn er ook afspraken gemaakt over professionaliseringsthema’s.

Cao-teksten
De cao-tekst en de salaristabellen kunt u hier vinden. Ook is er een notitie geschreven over het berekenen van de eenmalige uitkering. Deze vindt u in de rechterkolom.

Voor de toezichthoudende leden van VTOI-NVTK is er tevens aanvullende informatie beschikbaar achter de inlog: een notitie over de werkkostenregeling (WKR) en een notitie over de WNT.

Contact
Heeft u als bestuur vragen? Neem dan contact op met de BvPO.

Bron: VTOI-NVTK.