› PO - Aanvraagtermijn Teambeurs

PO - Aanvraagtermijn Teambeurs

Van 1 april tot en met 15 oktober 2018 kunnen schoolbesturen de Teambeurs aanvragen. Deze beurs biedt ruimte aan een team van ten minste twee leraren (van een of meer scholen van een schoolbestuur) om samen een masteropleiding te volgen. Een schoolontwikkelvraag dient het uitgangspunt te zijn van deze studie. Tevens is het van belang dat de leraren tijdens en na de masteropleiding hun kennis in praktijk brengen.

Extra tijd ná de opleiding
Anders dan bij de Lerarenbeurs krijgen de leraren, naast studie- en vervangingskosten, hiervoor ook ná de opleiding nog een jaar lang (4 uur per week) de tijd. Ook kan subsidie worden aangevraagd voor kennisdeling, bijvoorbeeld in de vorm van externe coaching. Tevens is subsidie beschikbaar om de studie, in afstemming met het opleidingsinstituut, beter af te stemmen op de behoefte van de school, of om een geheel nieuwe masteropleiding op te zetten die is gericht op teams van leraren en teamontwikkeling.

Meer informatie
Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen). Op de website is ook een inspiratiefilmpje over de Teambeurs te zien.

Bron: Rijksoverheid.