› PO - Aanpassing normvergoeding Vervangingsfonds per 1 januari 2020

PO - Aanpassing normvergoeding Vervangingsfonds per 1 januari 2020

De vergoeding van vervanging wordt door het Vervangingsfonds berekend op basis van normklassen.

Een afwezig personeelslid wordt ingedeeld in de normklasse die correspondeert met het brutosalaris dat voor dit personeelslid is vastgesteld in de CAO PO. Als gevolg van de nieuwe cao gelden per 1 januari 2020 nieuwe normklassen en -vergoedingen.

  Ondergrens Bovengrens Normvergoeding per uur
Klasse 1 - € 2.697,- € 16,77
Klasse 2 € 2.697,- € 3.450,- € 22,47
Klasse 3 € 3.450,- € 4.205,- € 29,69
Klasse 4 € 4.205,- € 4.944,- € 34,17
Klasse 5 € 4.944,- - € 44,10