› PO - Aanmelding Excellente Scholen 2018

PO - Aanmelding Excellente Scholen 2018

Al meer dan 600 scholen (of schoolsoorten) hebben in de afgelopen jaren deelgenomen aan het traject Excellente Scholen. Scholen melden zich zelf aan bij de onafhankelijke jury om deel te nemen aan het traject.

Deze scholen beschouwen het predicaat als een vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties. Daarnaast zien ze het als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken en over te dragen.

Wat is een Excellente school?
Een Excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen, door te excelleren met een specifiek profiel. Een school bepaalt zelf in welke mate en op welke wijze zij zich wil profileren. Het is daarom aan de school om te benoemen op welk gebied zij excellent is en aan de onafhankelijke jury om te verifiëren of het aangedragen excellentieprofiel goed wordt uitgevoerd door de school, herkenbaar is en doorwerkt in de gehele organisatie. Een ander belangrijk punt is of het profiel past binnen de visie van de school. Het aangedragen excellentieprofiel staat centraal in het beoordelen van excellentie.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het excellentieprofiel, ervaringen uit voorgaande jaren of de onafhankelijke jury? Ga dan naar de website van Excellente Scholen. Hier is ook meer informatie te vinden over de procedure Excellente Scholen 2018.

Bron: Ministerie van OCW.