› Personele mutaties rond de zomervakantie

Personele mutaties rond de zomervakantie

De zomervakantie staat weer voor de deur en dat gaat vaak gepaard met de nodige personele mutaties in of rond deze vakantie. Wij willen u graag attenderen op enkele zaken met betrekking tot de personele mutaties.

Het is belangrijk om na te gaan welke benoemingen of aanstellingen definitief eindigen. Voor deze werknemers kunt u namelijk via GPB een 'ontslagmelding' indienen. De werknemer krijgt dan in juli of augustus een afrekening van de aanspraken op onder andere de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Bestaat de kans dat de werknemer in het nieuwe schooljaar weer in dienst treedt, dan adviseren wij om geen 'ontslagmelding', maar de mutatie 'beëindiging benoeming' in te dienen. Er vindt dan geen afrekening van de aanspraken op onder andere de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering plaats. U kunt in het nieuwe schooljaar vervolgens het huidige registratienummer gebruiken om de nieuwe benoeming of aanstelling aan ons door te geven.

Als de benoemingsomvang van een werknemer niet wijzigt, maar wel de locatie, bekostiging of werkdagen, dan vragen wij u dit ook aan ons door te geven.

Wij willen u vragen de mutaties ruim op tijd in te dienen. Mochten wij naar aanleiding van een mutatie nog vragen hebben, dan zijn wij nog in de gelegenheid om deze vragen aan u te stellen.

Voorts willen wij u wijzen op de volgende belangrijke data van de salarisadministratie.

Juli 2018
Uiterste inzenddatum mutaties: 6 juli 2018
PSA telefonisch niet bereikbaar: 13 juli 2018
Uitbetaling salarissen: 25 juli 2018

Augustus 2018
Uiterste inzenddatum mutaties: 8 augustus 2018
PSA telefonisch niet bereikbaar: 15 augustus 2018
Uitbetaling salarissen: 24 augustus 2018

September 2018
Uiterste inzenddatum mutaties: 7 september 2018
PSA telefonisch niet bereikbaar: 14 september 2018
Uitbetaling salarissen: 25 september 2018