› Nieuwe bezoldigingsmaxima WNT 2018

Nieuwe bezoldigingsmaxima WNT 2018

Vanaf 2015 mogen topfunctionarissen bij (semi-)overheidsinstellingen niet meer verdienen dan een ministerssalaris. Topfunctionarissen zijn bijvoorbeeld bestuursleden en directeuren die daadwerkelijk invloed op het beleid van de hele organisatie hebben. Dit staat in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Deze wet geldt ook voor de salarissen bij semipublieke organisaties, zoals ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen. In 2018 is het maximumsalaris € 187.000 (in 2017 was dit € 181.000). Dit is inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage en belaste onkosten, zoals een belaste reiskostenvergoeding.

Ook de sectorale bezoldigingsmaxima voor onderwijsinstellingen worden geïndexeerd. Hieronder treft u een overzicht van de bedragen die vanaf 1 januari 2018 gelden.

Klasse Toepasselijk bezoldigingsmaximum
A (4 complexiteitspunten) € 111.000
B (5-6 complexiteitspunten) € 122.000
C (7-8 complexiteitspunten) € 133.000
D (9-12 complexiteitspunten) € 146.000
E (13-15 complexiteitspunten) € 158.000
F (16-17 complexiteitspunten) € 171.000
G (18-20 complexiteitspunten) € 187.000


Ontslagvergoedingen van bestuurders mogen maximaal één jaarsalaris zijn, met een maximum van € 75.000.

Voor extern ingehuurde topfunctionarissen die geen dienstbetrekking bij de betreffende instelling hebben (‘interimmers’) en toezichthouders gelden afwijkende bedragen.

Wanneer u vragen heeft over de toepassing van de WNT op uw topfunctionaris / organisatie, kunt u contact opnemen met Wim IJzerman.