› Netto vakantiegeld laag?

Netto vakantiegeld laag?

In de salarisuitbetaling over de maand mei is het vakantiegeld weer onderdeel van het salaris. Maar waarom blijft daar netto ‘zo weinig’ van over?

Vakantiegeld is een incidentele uitkering en wordt om deze reden tegen het bijzondere tarief belast voor de loonheffingen. In deze tabel wordt geen rekening gehouden met het schijventarief en de loonheffingskorting die wel in de tabellen voor de maandelijkse uitkeringen verwerkt zijn.

Het percentage bijzonder tarief wordt vastgesteld op basis van het fiscale inkomen over voorgaand jaar. Wijzigingen gedurende het jaar 2018, zoals de salarisverhoging en eventuele wijzigingen in de benoemingsomvang, kunnen ertoe leiden dat er een grensbedrag wordt overschreden.

Hoewel wij proberen hier gedurende het kalenderjaar op in te spelen, kunnen wij niet altijd voorkomen dat er een grensbedrag overschreden wordt.

De gedachte achter het toepassen van de tabel bijzonder beloningen is bescherming. Hierdoor sluit de berekende loonheffing beter aan bij de uiteindelijke afrekening bij de inkomstenbelasting en wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er een (onverwachte) nabetaling ontstaat.

Daarbij zijn de heffingskortingen tegenwoordig inkomensafhankelijk. In 2024 vervalt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner. De regeling wordt daarom al sinds 2009 afgebouwd.

Bij de uitbetaling van bijzondere beloningen wordt rekening gehouden met deze afbouw van heffingskortingen. Met name voor de hogere inkomens zal dit betekenen dat het netto vakantiegeld lager uitvalt, omdat zowel de heffingskorting als de arbeidskorting lager is dan in 2017.

Voor de volledigheid melden wij nog dat de loonheffing een voorheffing is van de inkomstenbelasting. Uiteindelijk wordt over het totale inkomen de te betalen inkomstenbelasting berekend. Voor de bepaling van de verschuldigde inkomstenbelasting spelen verschillende factoren een rol. Factoren die niet allemaal bekend (kunnen) zijn bij de salarisadministratie. Het advies is daarom om altijd een aangifte inkomstenbelasting in te vullen.