› Mutaties rond de jaarwisseling

Mutaties rond de jaarwisseling

De jaarwisseling is alweer in zicht en daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende.

De ervaring leert dat rond de jaarwisseling veel personele mutaties worden aangeleverd die nog betrekking hebben op het “oude” jaar (in dit geval 2016).

Bij betalingen “over het jaar heen” kunnen er verschillen optreden in de berekening van de loonheffing. Daarnaast kan het ook gevolgen hebben voor de jaaropgave. Nabetalingen over het voorgaande jaar kunnen namelijk na afsluiting van het jaar niet meer worden meegenomen op de jaaropgave van het betreffende jaar.

Een goede administratie voer je samen. Daarom verzoeken wij u uw mutaties over 2016 tijdig - uiterlijk 23 december 2016 - in te sturen. Wij zullen dan zorgdragen voor een correcte verwerking.

De uiterste inzenddatum voor de mutaties van januari 2017 is 10 januari 2017.