› Loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs

Loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs

Als u een stagiair in dienst neemt, heeft u als werkgever misschien recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Dit geldt al zodra de stage begint. Uw stagiair moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden LKV voor een stagiair
U betaalt uw stagiair een vergoeding waar u loonheffingen op inhoudt. Uw stagiair moet zelf een doelgroepverklaring LKV bij UWV aanvragen of iemand hiervoor machtigen. U kunt als werkgever alleen in aanmerking komen voor het LKV als uw stagiair een doelgroepverklaring LKV heeft. De aanvraag moet worden gedaan binnen 3 maanden nadat de stage is gestart.

Stagiair in dienst nemen
Neemt u een stagiair na het einde van de stage in dienst? Dan heeft u tot maximaal 3 jaar na de startdatum van de stage recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Let er wel op dat dit alleen geldt als uw stagiair de doelgroepverklaring LKV binnen 3 maanden na de start van de stage heeft aangevraagd en hij in dienst komt bij dezelfde werkgever als waar hij stage heeft gelopen.

Ontving de stagiair die u na het einde van de stage in dienst neemt geen stagevergoeding waarop u loonheffingen moest inhouden? Dan moet de doelgroepverklaring LKV worden aangevraagd binnen 3 maanden nadat deze voormalige stagiair in dienst is getreden.

Bekijk ook de infographic ‘stage en LKV’ (pdf, 169 kB) en ‘de animaties’.

Bron: UWV.