› KO - CAO Kinderopvang 2018-2019

KO - CAO Kinderopvang 2018-2019

De tekst van de CAO Kinderopvang 2018-2019 is gereed en formeel aangemeld bij het ministerie van SZW. De cao is met terugwerkende kracht geldig van januari 2018 tot en met december 2019.

De nieuwe cao-tekst, de salaristabellen en het functieboek kunt u hier vinden. Alle informatie over de modernisering van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerkers / peuterspeelzaalleidsters is nu ook beschikbaar. Lees alles over geldende eisen, diploma’s en scholing op de website van FCB.