› GPB-formulier ‘Declaratie’ gewijzigd

GPB-formulier ‘Declaratie’ gewijzigd

Het formulier waarmee u via Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) declaraties kunt indienen, is sinds kort gewijzigd. U kunt nu met dit formulier per medewerker meerdere declaraties tegelijk indienen.

Hieronder volgen in het kort de te nemen stappen voor dit formulier. Voor een volledige beschrijving verwijzen wij u naar de Handleiding GPB. U vindt de beschrijving van het formulier 'Declaratie' onder paragraaf 5.9.

Stappen
- Klik op het tabblad ‘Persoonlijk
- Klik op de tegel ‘Declaratie
- Kies de medewerker
Er wordt vervolgens een soort Excelbestand geopend, waarmee diverse declaraties kunnen worden ingediend. Tip: wanneer u diverse dienstreizen voor één medewerker indient, dan kunt u deze als totale afstand opgeven. Als datum kunt u dan bijvoorbeeld kiezen voor de eerste van de maand.

- Klik na het invullen op de pijl ‘Verder
In dit scherm ziet u een samenvatting van de ingevoerde declaraties. Hier kunt u nog een bijlage (bijvoorbeeld: specificatie dienstreizen) toevoegen.

- Klik onderaan op ‘Verder
- Klik vervolgens bovenaan op het woord ‘Verzenden