› Formulier fietsplan

Formulier fietsplan

Tot voor kort was op onze website een formulier ten behoeve van het fietsplan te vinden. Op dit formulier werd uitgegaan van een regeling op basis van de oude fiscale regelgeving die van kracht was vóór de invoering van de Werkkostenregeling (WKR). Om verwarring te voorkomen hebben wij dit formulier van onze website verwijderd.

Aangezien de oude fiscale regelgeving sinds de invoering van de WKR niet meer van kracht is, dient iedere werkgever een eigen cafetariaregeling te hebben beschreven, waar het fietsplan onderdeel van uitmaakt. Omdat de oude regelgeving is komen te vervallen, kan iedere werkgever de regeling naar eigen inzicht invullen. Het formulier waarmee deelname aan de regeling wordt doorgegeven hoort aan te sluiten bij de eigen regeling.

Wanneer u als werkgever binnen uw cafetariaregeling heeft afgesproken de oude fiscale regelgeving rond het fietsplan te hanteren, dan kunnen wij het oude formulier alsnog aan u verstrekken. U kunt het dan opvragen bij uw contactpersoon van de personeels- en salarisadministratie.