› Eigenrisicodrager WGA in 2017: check beschikking Whk

Eigenrisicodrager WGA in 2017: check beschikking Whk

Eigenrisicodragers voor de WGA, die dit ook in 2017 willen blijven, moeten uiterlijk 30 december 2016 een nieuwe garantieverklaring naar de Belastingdienst sturen. Als deze niet op 31 december 2016 binnen is bij de dienst, wordt het eigenrisicodragerschap vanaf 1 januari 2017 beëindigd. De Belastingdienst stuurt hierover een bericht.

Op tijd insturen
Onlangs heeft de Belastingdienst de beschikking/mededeling Whk voor 2017 verstuurd. Hierbij is de dienst ervan uitgegaan dat de ontvanger van de beschikking/mededeling Whk in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA blijft. Met de verzekeringsmaatschappijen is afgesproken dat zij de garantieverklaring hiervoor pas eind december 2016 namens de eigenrisicodrager WGA opsturen. Op dat moment is voor de Belastingdienst pas duidelijk of men al dan niet eigenrisicodrager wil blijven.

Premiepercentage
Als de Belastingdienst geen nieuwe garantieverklaring heeft ontvangen, gaat zij ervan uit dat men geen eigenrisicodrager meer wil zijn in 2017. In dat geval ontvangt men in 2017 zo snel mogelijk een nieuwe beschikking/mededeling Whk met het juiste premiepercentage.

Bron: de Belastingdienst.