› Boete bij ontbreken basiscontract arbodienst of bedrijfsarts

Boete bij ontbreken basiscontract arbodienst of bedrijfsarts

Werkgevers die vanaf 1 september 2017 geen basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts hebben, ontvangen bij constatering door de Inspectie SZW direct een boete.

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Een belangrijke wijziging is dat een werkgever altijd een zogenaamd basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts moet hebben.

Met ingang van 1 september 2017 kan de Inspectie SZW werkgevers direct een boete opleggen als wordt vastgesteld dat de werkgever niet beschikt over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts. De boete is hierbij afhankelijk van het aantal werknemers binnen de organisatie.

Overgangsmaatregel voor bestaande contracten
Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de reeds voor 1 juli 2017 afgesloten en nog lopende contracten aan te passen aan de gewijzigde Arbowet.

De gewijzigde beleidsregels zijn direct van toepassing op alle nieuwe basiscontracten die op of na 1 juli 2017 zijn/worden afgesloten. Goed om te weten is dat werkgevers ook een boete krijgen als er geen afspraken in het basiscontract staan ten aanzien van de verzuimbegeleiding.

Onduidelijk of u als werkgever voldoet aan de nieuwe regels binnen de Arbowet? - Onderneem actie!
Heeft u geen basiscontract, of twijfelt u als werkgever of u voldoet aan de nieuwe Arbowetgeving, dan adviseren wij u hierover per direct in overleg te treden met uw arbodienst of bedrijfsarts.

Heeft u nog geen (basis)contract met een arbodienst of een bedrijfsarts, neem dan per direct contact op met een arbodienst of bedrijfsarts. U kunt een gecertificeerde arbodienst in uw omgeving/regio eventueel zoeken via de website van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten. Zoek hier naar een arbodienst.

Meer informatie?
Kijk hier op het arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
.