› Belangrijke mededeling omtrent gebruik van IE

Belangrijke mededeling omtrent gebruik van Microsoft Internet Explorer

Naar aanleiding van berichtgeving van Microsoft rondom een mogelijke kwetsbaarheid in Internet Explorer en de publicaties in de media, willen wij u graag informeren over de ondernomen stappen door onze organisatie.

Van onze partner Visma Raet hebben wij het advies gekregen om onderstaande workaround aan te brengen. Wij hebben dit advies overgenomen en adviseren u hetzelfde te doen.

Onderstaande link faciliteert u en uw professionals om deze wijziging in uw omgeving aan te brengen.

Workaround Microsoft

Wij adviseren u om deze workaround van Microsoft zo snel mogelijk aan te brengen, omdat Internet Explorer een vereiste is bij het gebruik van HR Core.

Voor alle overige applicaties adviseren wij een andere browser dan Internet Explorer. Daarbij is het van belang om de meest recente security patches te installeren.