› Aanpassing bedragen vrijwilligersvergoeding per 1-1-2019

Aanpassing bedragen vrijwilligersvergoeding per 1-1-2019

Per 1 januari 2019 zijn de maximumbedragen voor vrijwilligersvergoedingen gewijzigd. Voor vrijwilligers van 22 jaar en ouder bedraagt de vergoeding maximaal € 5 per uur (was € 4,50), met een maximum van € 170 per maand (was € 150) en € 1.700 per jaar (was € 1.500).

Wanneer is afgesproken dat er een bedrag per uur wordt betaald, dan geldt dat vrijwilligers jonger dan 22 jaar € 2,75 per uur mogen ontvangen. De maxima van € 170 per maand en € 1.700 per jaar gelden ook voor deze groep.

Indien u een vrijwilliger van 22 jaar of ouder een vergoeding van € 1.700 per jaar uitbetaalt, dient deze tenminste 340 uur (€ 1.700 / € 5) aan vrijwilligerswerk te hebben besteed.

De Belastingdienst zal terugrekenen naar het uurtarief en bij overschrijding mogelijk een naheffing opleggen, omdat de vergoeding dan als loon wordt beschouwd.

Dit heeft bijvoorbeeld bij vergoedingen voor tussenschoolse opvang de afgelopen jaren tot naheffingen geleid. De vrijwilliger ontvangt vaak een vast bedrag per oppasbeurt. De Belastingdienst rekent dit terug naar een bedrag per uur. Is de vergoeding € 10; dan dient de vrijwilliger ook twee uur besteed te hebben. Is dat niet het geval, dan wordt het verschil van € 5 als loon beschouwd en wordt daarover achteraf een aanslag voor loonheffing opgelegd, die betrekking heeft op de laatste vijf jaren.

Wordt een (vaste) vergoeding afgesproken die niet is gerelateerd aan de inzet, dan kan het voorkomen dat de vergoeding per uur hoger uitkomt. Let er dan op dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.