› PO/VO - Informatie over afstandsonderwijs

PO/VO - Informatie over afstandsonderwijs

In de rechterkolom van dit artikel vindt u een brief van Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. In deze brief leest u nadere informatie over het afstandsonderwijs en de ondersteuning en hulp die hiervoor beschikbaar is.

Ook worden de nu geldende regels en voorschriften voor schoolexamens en het aangepaste inspectietoezicht toegelicht, wordt ingegaan op de positie van kwetsbare leerlingen en komt de periode na de crisismaatregelen aan bod. In de rechterkolom vindt u ook handzame informatiebladen met mogelijk nuttige weblinks, die u kunt delen met uw team.

Voor vragen over het afstandsonderwijs kunt u terecht op www.lesopafstand.nl; via deze link kunnen specifieke vragen aan ter zake kundige mensen worden gesteld. Vragen aan het ministerie van OCW kunt u het beste stellen via het reguliere kanaal.

Wij wensen u veel sterkte en succes in de komende tijd.

Bron: ministerie van OCW.