Skip to content

Nieuwe ABP-pensioenregeling vanaf 2027

De Pensioenkamer (de sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren) heeft een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe ABP-pensioenregeling. Deze is nodig vanwege het nieuwe pensioenstelsel dat volgt uit de Wet toekomst pensioenen. Sociale partners hebben, samen met ABP, de ambitie om de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027 in te laten gaan.

In de komende periode worden de afspraken uitgewerkt en toegelicht in een wettelijk voorgeschreven transitieplan. Het concept van dit transitieplan is naar verwachting eind februari 2024 gereed. Verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers worden eind maart over het concept-transitieplan gehoord. Sociale partners streven ernaar om voor de zomer van 2024 een definitieve afspraak te hebben over de nieuwe pensioenregeling. ABP kan daarna aan de slag met de implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

De gemaakte afspraken zijn beschreven in een hoofdlijnenresultaat.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant