Skip to content

Mijn Pf niet beschikbaar op 29 en 30 juni 2023

Sinds 1 augustus 2022 zijn er voor het Participatiefonds (Pf) twee portalen in gebruik.

  • In het ‘oude’ Werkgeversportaal Pf staan gegevens van uitkeringen die onder de Reglementen Pf van vóór 1 augustus 2022
  • In Mijn Pf staan uitkeringen van na 1 augustus 2022.

Het Pf vindt het belangrijk dat u als werkgever een helder overzicht heeft van uw werkloosheidskosten. U bent immers eigenrisicodrager. Daarom gaat het Pf gegevens van uitkeringen van vóór 1-8-2022 uit het Werkgeversportaal Pf ook tonen in Mijn Pf. Deze zogenaamde ‘migratie’ vindt eind juni plaats.

Vanwege het overnemen van gegevens is Mijn Pf niet beschikbaar op 29 en 30 juni 2023.

Op 1 oktober 2023 gaat het oude Werkgeversportaal Pf definitief dicht. U kunt daar dan niet meer inloggen.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met de helpdesk van het Participatiefonds.
De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via 088 – 605 51 55. U kunt ook een e-mail sturen naar helpdesk@vfpf.nl.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant