Skip to content

Loondoorbetaling zieke AOW’er definitief naar 6 weken

Vanaf 1 juli 2023 hoeft u het loon van een zieke AOW-gerechtigde werknemer nog maar zes weken door te betalen. De verkorte termijn geldt ook voor de re-integratieverplichtingen, het opzegverbod bij ziekte en het recht op een ZW-uitkering.

In 2016 werd de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingevoerd. Hieruit volgde onder andere dat werkgevers het loon van een arbeidsongeschikte AOW’er voortaan ‘slechts’ 6 weken moesten doorbetalen, in plaats van de reguliere 104 weken. Uit vrees dat de AOW’ers anderen op de arbeidsmarkt zouden verdringen, bepaalde een overgangsrecht dat de termijn voorlopig 13 weken zou blijven. Omdat die verdringing is uitgebleven, eindigt per 1 juli 2023 het overgangsrecht en gaat de wettelijke termijn van 6 weken in. De termijn van 13 weken blijft wel van toepassing op AOW’ers die al vóór 1 juli 2023 ziek zijn en tussendoor niet langer hersteld zijn gemeld dan 27 elkaar opvolgende kalenderdagen.

Soepelere re-integratieverplichtingen voor AOW’er
De termijn van 6 weken – of die van 13 weken voor AOW’ers die al vóór 1 juli 2023 ziek zijn – geldt ook voor de re-integratieverplichtingen. Voor een AOW-gerechtigde werknemer gelden soepelere re-integratieverplichtingen: een werkgever hoeft zich alleen te concentreren op de re-integratie van de werknemer in de eigen organisatie, dus niet (ook) bij een andere werkgever. Ook hoeft hij met de werknemer geen plan van aanpak op te stellen.

Verder is de verkorte termijn van toepassing op het opzegverbod tijdens ziekte. Dit houdt in dat een werkgever de AOW’er al na 6 (of 13) weken kan ontslaan, ook als hij nog ziek is. Eindigt het contract van de AOW’er tijdens de loondoorbetalingsperiode, dan heeft hij recht op een ZW-uitkering. Maar per 1 juli 2023 dus ook voor maximaal 6 weken.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant