Skip to content

KO/Welzijn – PAWW-premie 2020 vastgesteld

Het bestuur van Stichting PAWW heeft de bijdrage voor 2020 vastgesteld op 0,4% van het brutoloon. In 2019 bedroeg de bijdrage 0,3%. Hiermee volgt het bestuur het verwachte bijdragepad. Deze bijdrage stelt Stichting PAWW in staat om de verwachte uitkeringen voor 2020 te betalen. Bovendien zorgt de bijdrage voor een geleidelijke groei van het fonds. Die groei is nodig om voldoende in kas te hebben voor toekomstige uitkeringen.

Voor salarissoftwarebedrijven is het van belang dat zij de aanpassing ruim voor de eerste salarisverwerkingen van 2020 doorvoeren in hun software. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de juiste aangifte op basis van het nieuwe bijdragepercentage vanaf de eerste salarisverwerking van 2020. Bovendien zijn zij verplicht hun werknemers te informeren over het aangepaste percentage.

Het bestuur van Stichting PAWW stelt jaarlijks in september het bijdragepercentage vast voor het volgende jaar. Dat besluit baseert zij op de ontvangsten en uitgaven van het lopende jaar en de verwachtingen voor komende jaren.

Bijdrage:
2019: 0,30%
2020: 0,40%
2021: 0,50%
2022: 0,60%

Steekproef toetsing correcte uitvoering Stichting PAWW
Om goedkeuring te krijgen voor de jaarrekening neemt Stichting PAWW samen met accountant EY jaarlijks een steekproef af onder werkgevers. Voor de correcte uitvoering van de regeling is het noodzakelijk dat werkgevers de juiste bijdrage inhouden bij de werknemers en afdragen aan Stichting PAWW. Stichting PAWW dient dit aan te kunnen tonen.

De steekproef wordt in de komende maanden uitgevoerd onder enkele honderden werkgevers. Werkgevers die hiervoor worden uitgenodigd, zijn reglementair verplicht om hun medewerking te verlenen.

Bron: Stichting PAWW.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant