Skip to content

KeK: vervanging voor één dag

Bent u op zoek naar vervanging? IPPON biedt het KeK programma.
• Een geslaagde lesdag, verzorgd door een vakspecialist
• Actuele onderwijs thema’s die aansluiten op de kerndoelen
• Vanaf € 350,-
• Ook zeer goed in te zetten voor burgerschap

U kunt KeK inzetten ter ondersteuning van het curriculum, voor een vervangingsdag en/of voor ondersteuning bij leergebieden zoals burgerschap. KeK-dagen worden gegeven door zeer enthousiaste specialisten, zoals programmeurs, muzikanten, kunstenaars, technici, biologen, et cetera. Het KeK programma biedt op vernieuwde wijze de thema’s aan volgens de kerndoelen van het primair onderwijs.

KeK-dagen worden veelvuldig ingezet voor de vervanging van een leerkracht. KeK-ers zijn uitstekende lesgevers, maar zijn niet per se bevoegd leraar. Het ministerie van OCenW heeft een handreiking opgesteld over het inzetten van onbevoegde specialisten. Hierin staat wanneer en hoe specialisten mogen worden ingezet. Indien u aangesloten bent bij het Vervangingsfonds, kunt u de onbevoegde specialist onder bepaalde voorwaarden declareren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de project-manager KeK, Kevin Dekkers: 06-21938803 of via het algemene nummer van IPPON: 0318-830244.

Klik hier voor de column van VBS over het KeK-programma.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant