Skip to content

Interventies binnen de school voor urenuitbreiding personeel

Samen met stichting ‘Het Potentieel Pakken’ en het schoolbestuur Lucas Onderwijs in Den Haag is het ministerie van OCW in september 2021 een proeftuin gestart met vier scholen om te kijken naar de mogelijkheden voor urenuitbreiding van bestaand personeel. Samen met het personeel zijn het afgelopen jaar oplossingspakketten ontwikkeld die nu in de praktijk worden getest. De eerste ervaringen met de aanpak zijn positief en dit jaar wordt de aanpak verder ontwikkeld. De eerste materialen en het rapport zijn beschikbaar op de website van de aanpak lerarentekort.

In 2020 liet een eerste verkenning binnen een schoolbestuur uit Den Haag zien dat ongeveer 10% van de medewerkers meer uren zou willen werken en dat ongeveer 20% onder voorwaarden meer uren zou willen werken. Wel staan een aantal belemmeringen, zoals overtuigingen en ideeën bij het onderwerp, het realiseren van dit potentieel in de weg. Om de belemmeringen aan te pakken, zijn er interventies ontwikkeld die scholen zelf kunnen gebruiken om samen met hun personeel te kijken naar urenuitbreiding.

Hierbij valt te denken aan:

  • een communicatiecampagne om leerkrachten uit te nodigen om na te denken over contractuitbreiding;
  • een informatiepakket waarin leerkrachten het antwoord kunnen vinden op de meest gestelde vragen; en
  • een dialoogsessie waarin leerkrachten met elkaar het gesprek zijn aangegaan over de vraagstukken die spelen rondom dit thema.

De eerste ervaringen in de pilot laten zien dat door het gebruik van deze interventies de verandering kan worden ingezet die nodig is voor daadwerkelijke urenuitbreiding onder leerkrachten. Het bieden van meer flexibiliteit in bijvoorbeeld werktijden of inhoud van het werk is hierbij belangrijk. Komend jaar wordt bekeken hoe de aanpak verder kan worden verfijnd en verbeterd, door meer schoolbesturen bij dit traject te betrekken. Ook worden de resultaten breed gedeeld met het onderwijsveld, zodat meer scholen er zelf mee aan de slag kunnen.

Bron: Ministerie van OCW.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant