Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB)

GPB-formulier ouderschapsverlof gewijzigd
In maart 2019 is het GPB-formulier voor het doorgeven van ouderschapsverlof gewijzigd. Het is sindsdien verplicht een bijlage toe te voegen (het aanvraagformulier op onze website). Daarnaast moeten alle noodzakelijke velden worden gevuld.

Declaratieformulier
Op verzoek van verschillende klanten hebben wij het declaratieproces opnieuw bekeken en beoordeeld of het mogelijk is om meerdere declaraties via de salarisadministratie uit te betalen.

Bij de introductie van de Werkkostenregeling hebben wij bewust de keuze gemaakt om de declaraties via de salarisadministratie te beperken, zodat foutieve boekingen in de financiële administratie zoveel mogelijk konden worden voorkomen. Met de mogelijkheden die de Werkkostenregeling biedt in gedachten, is het aantal soorten declaraties op het declaratieformulier in Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) uitgebreid. Bij de verwerking gaan wij ervan uit dat de werkgever (indien en voor zover mogelijk en/of noodzakelijk) de betreffende vergoeding heeft toegewezen aan de forfaitaire ruimte van de Werkkostenregeling. Voor de duidelijkheid willen wij er op wijzen dat het declaratieformulier is bedoeld is om gemaakte kosten te vergoeden.

De beoordeling of een declaratie binnen declaratiebeleid en -afspraken van de werkgever valt ligt bij de leidinggevende.

Hyperlinks in Groenendijk PersoneelsBeheer
Wanneer u inlogt in GPB vindt u rechts onderaan, onder het kopje “Ga naar…”, een drietal hyperlinks naar twee bruto-netto indicaties en de formulieren van de personeels- en salarisadministratie.

Google Chrome
Is uw favoriete webbrowser op uw computer of uw digitale apparaten niet Internet Explorer, maar Google Chrome, dan kunt u problemen ondervinden met het inloggen in Youforce.
Om van de volledige functionaliteit van Youforce gebruik te maken, dient u een zogenaamde ‘extensie’ in Google Chrome te installeren. Deze extensie zorgt er voor dat Google Chrome zich voordoet als Internet Explorer. In het 10-stappenplan, dat u hiernaast aantreft als download, wordt uitgelegd hoe u deze extensie installeert.

Onjuiste weergave website
Vanwege de voortdurende updates voor software van Microsoft, waaronder Internet Explorer, kan het gebeuren dat er incidenteel bepaalde websites niet juist worden weergegeven. Daarnaast kan de opmaak van bepaalde websites volledig worden weggelaten. Er is dus niets te zien terwijl dit voorheen wel zo was. Dit kan ook gelden voor de salarisspecificaties in Mijn Salaris.

Een oplossing hiervoor is om de betreffende website toe te voegen aan de Compatibiliteitsweergave van Internet Explorer (vanaf versie 8 en hoger).

Hoe kunt u dit doen? In de rechterkolom treft u een pdf-bestand aan dat u kunt downloaden. Hierin wordt beschreven hoe u de compatibiliteitsweergave kunt aanpassen.

Mochten er na deze aanpassing nog steeds geen positieve resultaten zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk (servicedesk.gpb@groenendijk.nl).

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen over Groenendijk Personeelbeheer kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de personeels- en salarisadministratie. U kunt ook de handleiding en aanvullende documenten in de kolom hiernaast raadplegen.

Voor technische vragen of storingen kunt u een e-mail sturen naar servicedesk.gpb@groenendijk.nl.