Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB)

Aanstellingsgrondslag (kort)tijdelijk
Vanuit het verleden is de optie toegevoegd om een werknemer een zogenaamde ‘korttijdelijke aanstelling’ te kunnen geven; een aanstelling van korte duur. De term korttijdelijk wordt eigenlijk al langere tijd niet meer gebruikt en men gaat hier ook niet altijd op dezelfde wijze mee om. De term wordt niet genoemd in de CAO PO en is in feite een tijdelijke benoeming of aanstelling. Daarom zullen wij vanaf 1 oktober 2018 deze keuze verwijderen. Vanaf dat moment geeft u een werknemer die een dag of voor een korte periode werkzaamheden verricht, een tijdelijke aanstelling / benoeming.

Vervanging en afwezigheid
In GPB zijn twee formulieren aanwezig om een vervangingsmutatie door te geven:

- 1. Vervanging
Met dit formulier kunt u door middel van het invoeren van de afwezigheidsgegevens een vervanging doorgeven. Het gaat hierbij om de velden ‘Personeelsnummer afwezige’, ‘Naam afwezige’, ‘Reden verlof of verzuim’, ‘Overig verlof, te weten:’ en ‘Begindatum afwezigheid’.

- 2. Vervanging en afwezigheid
Met dit formulier kunt u door middel van het aanklikken van de afwezige en afwezigheidsgronden de vervanging doorgeven. U hoeft hierdoor geen lijst bij te houden van de personeelsnummers en namen van de werknemers. Het is wel noodzakelijk dat de afwezigheid bekend is in het salarisbetalingssysteem. Wij adviseren dan ook om eerst de afwezigheid door te geven, zoals u reeds gewend was. Na enkele minuten zal de afwezigheid zijn verwerkt in het salarisbetalingssysteem. Wanneer dit in een uitzonderlijk geval niet gebeurt, kunt u uiteraard contact met de personeels- en salarisadministratie opnemen. Wij kunnen de afwezigheid handmatig verwerken.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van dit formulier is de mutatie sneller in het systeem verwerkt, waardoor deze dus ook voor u eerder zichtbaar is in de administratie.

Wij zullen het formulier ‘Vervanging’ nog tot en met 31 oktober 2018 beschikbaar houden, maar adviseren u om vanaf 1 oktober gebruik te maken van het formulier ‘Vervanging en afwezigheid’, zodat u hiermee vertrouwd raakt.

Hyperlinks in Groenendijk PersoneelsBeheer
Wanneer u inlogt in GPB vindt u rechts onderaan, onder het kopje “Ga naar…”, een drietal hyperlinks naar twee bruto-netto indicaties en de formulieren van de personeels- en salarisadministratie.

Google Chrome
Is uw favoriete webbrowser op uw computer of uw digitale apparaten niet Internet Explorer, maar Google Chrome, dan kunt u problemen ondervinden met het inloggen in Youforce.
Om van de volledige functionaliteit van Youforce gebruik te maken, dient u een zogenaamde ‘extensie’ in Google Chrome te installeren. Deze extensie zorgt er voor dat Google Chrome zich voordoet als Internet Explorer. In het 10-stappenplan, dat u hiernaast aantreft als download, wordt uitgelegd hoe u deze extensie installeert.

Onjuiste weergave website
Vanwege de voortdurende updates voor software van Microsoft, waaronder Internet Explorer, kan het gebeuren dat er incidenteel bepaalde websites niet juist worden weergegeven. Daarnaast kan de opmaak van bepaalde websites volledig worden weggelaten. Er is dus niets te zien terwijl dit voorheen wel zo was. Dit kan ook gelden voor de salarisspecificaties in Mijn Salaris.

Een oplossing hiervoor is om de betreffende website toe te voegen aan de Compatibiliteitsweergave van Internet Explorer (vanaf versie 8 en hoger).

Hoe kunt u dit doen? In de rechterkolom treft u een pdf-bestand aan dat u kunt downloaden. Hierin wordt beschreven hoe u de compatibiliteitsweergave kunt aanpassen.

Mochten er na deze aanpassing nog steeds geen positieve resultaten zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk (servicedesk.gpb@groenendijk.nl).

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen over Groenendijk Personeelbeheer kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de personeels- en salarisadministratie. U kunt ook de handleiding en aanvullende documenten in de kolom hiernaast raadplegen.

Voor technische vragen of storingen kunt u een e-mail sturen naar servicedesk.gpb@groenendijk.nl.