Skip to content

Informatie over afstandsonderwijs

In dit artikel vindt u een brief van Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. In deze brief leest u nadere informatie over het afstandsonderwijs en de ondersteuning en hulp die hiervoor beschikbaar is.

Ook worden de nu geldende regels en voorschriften voor schoolexamens en het aangepaste inspectietoezicht toegelicht, wordt ingegaan op de positie van kwetsbare leerlingen en komt de periode na de crisismaatregelen aan bod. Hieronder vindt u ook handzame informatiebladen met mogelijk nuttige weblinks, die u kunt delen met uw team.

Brief minister Slob

Factsheet PO en SO

Factsheet VO

Voor vragen over het afstandsonderwijs kunt u terecht op www.lesopafstand.nl; via deze link kunnen specifieke vragen aan ter zake kundige mensen worden gesteld. Vragen aan het ministerie van OCW kunt u het beste stellen via het reguliere kanaal.

Wij wensen u veel sterkte en succes in de komende tijd.

Bron: ministerie van OCW.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant