Skip to content

Informatie bekostiging uit het Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW heeft onlangs een brief over de bekostiging uit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) naar alle schoolbesturen en scholen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gestuurd.

De brief bevat informatie over de aanvullende bekostiging per school, welke bestaat uit een bedrag per leerling en een bedrag voor scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand. Daarnaast wordt ingegaan op de extra nieuwkomersbekostiging en extra bekostiging voor samenwerkingsverbanden. Ook wordt toegelicht hoe de verantwoording over deze middelen plaatsvindt en komt de extra bekostiging in verband met de aanpassing van de examens in 2021 aan bod. Tot slot wordt uw aandacht gevraagd voor deelname aan het Nationaal Cohortenonderzoek Onderwijs.

Vanaf woensdag 30 juni staat er voor u een informatietool op de website van het NP Onderwijs, waarmee u de aanvullende bekostiging voor uw school kunt inzien. In onderstaande brief krijgt u een uitleg van de opbouw van het bedrag, maar wordt u vooral opgeroepen om uw specifieke bekostiging én de betaaldata ook op te zoeken via de website van het NP Onderwijs.

Brief aan schoolbesturen en scholen PO, SBO en (V)SO

Bron: ministerie van OCW.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant