Indiensttreding

Bedankt voor het aanleveren van jouw persoonlijke gegevens en het uploaden van de benodigde documenten.

De informatie wordt verwerkt in de personeels- en salarisadministratie en de documenten worden geplaatst in jouw E-dossier (Visma HRM).

Op een later moment (na datum indiensttreding) ontvang je inloggegevens voor Visma HRM.

Met vriendelijke groet,
Groenendijk Onderwijsadministratie