Groenendijk Online

Met Groenendijk Online zijn de verschillende applicaties en tools van Groenendijk Onderwijsadministratie ondergebracht in één portaal met één gebruikersnaam en één wachtwoord.

Groenendijk Online kan op ieder moment worden benaderd en bevat dagelijks bijgewerkte managementinformatie en rapportages. De informatie wordt u snel en toegankelijk beschikbaar gesteld, wat ons dwingt tot hoogwaardige en transparante dienstverlening. Groenendijk Online is zo ingericht dat de koppelingen tussen de verschillende applicaties optimaal worden benut. Op deze wijze bieden wij u een integraal beeld van uw administratie, waarin zowel financiële administratie als personeels- en salarisadministratie samenkomen.

Voor wat betreft de financiële rapportages ervaren wij dat onze klanten met name het Budget Realisatie Overzicht (BRO) het meest gebruiken. Deze rapportage is conform EFJ opgebouwd en biedt een goed inzicht in realisatie ten opzichte van budgetten. Alle informatie kan worden opgevraagd van hoofdlijnen tot details (downdrillen) en door de koppelingen met ProActive en Visma|Raet is het mogelijk om door te klikken tot op factuur- en medewerkerniveau.

Naast BRO kunt u gebruik maken van balansrapportages, kostenplaatsrapportages, volledige mutatiespecificaties (balans en/of exploitatie), overzichten met gerealiseerde loonkosten en bezetting en inzicht in besteding vrije ruimte WKR. In bijgaande handleiding kunt u nadere informatie vinden over de rapportages die in Groenendijk Online beschikbaar zijn.