Skip to content

Visma | Raet

Groenendijk Onderwijsadministratie verzorgt maandelijks de salarisbetaling voor de personeelsleden van haar klanten. Hierbij maken wij gebruik van Visma | Raet als HRM/PSA-systeem.

Personeelsleden kunnen, wanneer zij inloggen in de Visma | Raet-omgeving, hun digitale salarisspecificaties en jaaropgaven raadplegen. Ook kan men hier instellen dat de digitale salarisspecificatie maandelijks per e-mail wordt toegestuurd. Hoe u dit kunt instellen, kunt u hier nalezen.

Een toelichting op de salarisspecificatie kunt u hier downloaden.

Naast salarisverwerking biedt Visma | Raet een aantal HR-modules waar klanten van Groenendijk gebruik van kunnen maken. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verschillende modules. Onze bestuurs- en managementondersteuners beschikken over de expertise om zorg te kunnen dragen voor de implementatie van deze modules.

Self Service (GPB)

Naast de beschikbare toepassing van Visma | Raet heeft Groenendijk Onderwijsadministratie geïnvesteerd in een gebruiksvriendelijke Self Service-omgeving. Managers kunnen in deze module, bekend als Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB), door middel van workflows digitaal personeelsmutaties aanbieden en rapportages raadplegen en downloaden.

Personeelsdossier Online (PDOL)

Dit digitale personeelsdossier vervangt alle papieren dossiers (contracten, formulieren, verslagen, brieven, loonstroken, etc.). Alles wordt digitaal opgeslagen. Het personeelsdossier kan worden gedeeld met zowel managers als medewerkers en is altijd en overal beschikbaar.

Verzuim Manager (RVM)

Visma | Raet Verzuim Manager is een moderne verzuimoplossing met een eigen portaal, toegankelijk voor alle betrokkenen, maar wel met restricties voor de verschillende rollen in het verzuimproces conform de AVG en de privacy-wetgeving. Voor de gebruiker is alle informatie op één plek beschikbaar. Zo houd je regie en worden leidinggevende, arbodienst en medewerker actief betrokken bij alle activiteiten die nodig zijn voor het herstel van de medewerker. Iedereen heeft belang bij een snelle terugkeer. Gezamenlijke regie op het re-integratieproces is hierbij cruciaal.

Performance Management (PFM)

Wanneer personeelsleden cruciaal zijn voor het succes van de organisatie, dan wil een werkgever grip hebben op de performance van de personeelsleden. Visma | Raet Performance Management ondersteunt bij de jaarlijkse HR-gesprekkencyclus en andere evaluatiemomenten met inzicht, overzicht en diverse instrumenten en zorgt ervoor dat medewerkers zich maximaal ontwikkelen.