Skip to content

Geen premie Vervangingsfonds over april 2020

Doordat de scholen de gehele maand april gesloten waren, constateerde het Vervangingsfonds dat er minder vervangingen zijn gedeclareerd. Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft daarom besloten om over de maand april 2020 geen premie te heffen. Dit geldt voor alle Vf-premies in de verschillende aansluitvormen.

Over nagekomen mutaties met betrekking tot de maanden vóór april die in mei verwerkt worden, geldt de reguliere premieheffing. U  kunt in ‘Mijn Vf’, via het maandtabblad 202004, de premienota’s Vf en Pf over deze maand raadplegen.

Heeft u geen machtiging tot automatische incasso afgegeven, dan gelieve u de premiebedragen binnen 14 dagen na heden over te maken op het rekeningnummer zoals vermeld in de nota.

Bron: www.vfpf.nl.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant