Error

De volgende resultaten zijn gevonden met de zoekterm ' error.php':

ABP Spreekuur

ABP Spreekuur ABP Spreekuur ABP spreekuur Uw pensioen is in grote lijnen geregeld. Veel staat vast, maar er zijn allerlei zaken die u zelf bepaalt. Bijvoorbeeld wanneer u wilt/kunt stoppen met werken en voor welke omvang, of dat u het nabestaandenpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen.... Meer...

PO - Cao-wijziging: benoemingsvolgorde tijdelijke contracten

PO - Cao-wijziging: benoemingsvolgorde tijdelijke contracten PO - Cao-wijziging: benoemingsvolgorde tijdelijke contracten PO - Cao-wijziging: benoemingsvolgorde tijdelijke contracten De CAO PO 2016-2017 is gewijzigd. Het betreft de benoemingsvolgorde van Bijlage IE, die in overeenstemming is gebracht met het onderhandelaarsakkoord van de cao-partijen. De wijziging houdt... Meer...

PO - Wijzigingen Vervangingsfonds

PO - Wijzigingen Vervangingsfonds PO - Wijzigingen Vervangingsfonds PO - Wijzigingen Vervangingsfonds Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft de premiepercentages per 1 januari 2018 definitief vastgesteld. Daarnaast is het Reglement Vervangingsfonds per 1 januari 2018 op 26 oktober 2017 in de Staatcourant gepubliceerd. Premie De premiepercentages... Meer...

Welzijn - CAO Sociaal Werk per 19-10-2017

Welzijn - CAO Sociaal Werk per 19-10-2017 Welzijn - CAO Sociaal Werk per 19-10-2017 Welzijn - CAO Sociaal Werk per 19-10-2017 De nieuwe naam van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is per 19 oktober 2017 CAO Sociaal Werk. In de cao staan de afspraken... Meer...

Kinderopvang - CAO Kinderopvang gewijzigd per 1-1-2018

Kinderopvang - CAO Kinderopvang gewijzigd per 1-1-2018 Kinderopvang - CAO Kinderopvang gewijzigd per 1-1-2018 Kinderopvang - CAO Kinderopvang gewijzigd per 1-1-2018 De afspraken die zijn gemaakt in het Akkoord Innovatie Kwaliteit Kinderopvang zijn vastgelegd in de Wet IKK, die ingaat op 1 januari 2018. Dit brengt... Meer...

GPB-formulier ‘Declaratie’ gewijzigd

GPB-formulier âDeclaratieâ gewijzigd GPB-formulier âDeclaratieâ gewijzigd GPB-formulier âDeclaratieâ gewijzigd Het formulier waarmee u via Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) declaraties kunt indienen, is sinds kort gewijzigd. U kunt nu met dit formulier per medewerker meerdere declaraties tegelijk indienen. Hieronder volgen in het kort de te nemen stappen... Meer...

Financiële administratie rond de zomervakantie

Financiële administratie rond de zomervakantie Financiële administratie rond de zomervakantie Financiële administratie rond de zomervakantie De zomervakantie nadert met rasse schreden. Een periode om naar uit te zien, maar ook om nog e.e.a. te regelen met betrekking tot de voortgang van de administratieve werkzaamheden. Hoewel... Meer...

PO - Teksten CAO PO 2018-2019

PO - Teksten CAO PO 2018-2019 PO - Teksten CAO PO 2018-2019 PO - Teksten CAO PO 2018-2019 De teksten voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn gereed. De teksten zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de PO-Raad en vakbonden op 6 juni 2018... Meer...

PO/VO - Aanzegplicht bijzonder onderwijs

PO/VO - Aanzegplicht bijzonder onderwijs PO/VO - Aanzegplicht bijzonder onderwijs PO/VO - Aanzegplicht bijzonder onderwijs Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die minimaal zes maanden duren en waarin het einde ervan op een kalenderdatum is gesteld dienen minimaal een maand voor afloop van het dienstverband schriftelijk te worden aangezegd. ... Meer...