Skip to content

Eenmalige uitkering in juni 2020 – wijziging in berekening

De VO-raad heeft een kleine wijziging doorgevoerd in de berekening van de eenmalige bruto uitkering van € 750,00 in juni 2020.

Wanneer sprake is van een hogere deeltijdfactor dan 1,0000; dan moet de uitkering naar rato worden berekend en niet worden gemaximeerd op 100%. In een eerder stadium was wel sprake van deze maximering.

Dit betekent dat bij een benoemingsomvang van bijvoorbeeld wtf 1,2500 de bruto uitkering 1,25 x 750 = € 937,50 wordt. Het loslaten van de maximering zal in juli 2020 bij de betreffende werknemers leiden tot een kleine nabetaling.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant