Tools PSA

Wilt u weten wat uw nettosalaris is bij wijziging van uw betrekkingsomvang of bij opname ouderschapsverlof, ouderenregeling, etcetera, dan kunt u gebruikmaken van de rekentool 'Bruto-netto berekening'. Hierin worden ook de geschatte werkgeverslasten weergegeven.

Wij raden aan om, wanneer u reeds over een salarisspecificatie beschikt, eerst de gegevens van deze specificatie over te nemen. Als alles juist is ingevuld, zal het nettosalaris in de applicatie nagenoeg gelijk zijn aan het nettosalaris op uw specificatie. Nu kunt u zelf veranderingen aanbrengen en zien wat het gevolg voor uw salaris is.

Wilt u weten wat uw recht is op betaald ouderschapsverlof, dan kunt u het aanvraagformulier ouderschapsverlof invullen. Dit formulier is te vinden onder het kopje 'Formulieren PSA'.

Voor eventuele vragen over het gebruik van de tools kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de personeels- en salarisadministratie.