Financiële administratie

In de rechterkolom kunt u informatie downloaden die betrekking heeft op de financiële administratie.

Mijn Groenendijk Kostenbenchmark beschikbaar

Vraagt u zich af of uw uitgaven aan de hoge kant zijn? En of het goedkoper kan zonder in te leveren op kwaliteit? Bent u op zoek naar relevant vergelijkingsmateriaal? Dan is de Mijn Groenendijk Kostenbenchmark een uitkomst!

Regelmatig krijgen onze medewerkers de vraag hoe (bijvoorbeeld) de ICT-kosten van het betreffende bestuur zich verhouden tot andere besturen met ongeveer dezelfde omvang. Het bestuur wil weten of ze relatief veel uitgeven, omdat ze bijvoorbeeld moeten bezuinigen. Het kan ook zijn dat men juist overweegt meer te investeren met het doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

In de Mijn Groenendijk Kostenbenchmark zijn de besturen in het basisonderwijs die zijn aangesloten bij Groenendijk op de belangrijkste kostenposten met elkaar vergeleken. Naast een vergelijking van de EFJ-kostenposten zijn ook een aantal belangrijke kosten op grootboekrekeningniveau vergeleken.

In de kostenbenchmark ziet u welke kosten zijn te verwachten op grond van de omvang van uw bestuur, het verschil tussen de werkelijke kosten en de verwachte kosten en hoeveel procent van de besturen verhoudingsgewijs meer of minder uitgeeft. Indien uw organisatie bestaat uit meerdere scholen, dan worden de kosten per leerling van de verschillende scholen met elkaar vergeleken. Zodoende kunt u ook binnen uw eigen organisatie gebruik maken van de benchmark.

Op basis van de kostenbenchmark kunt u gericht zoeken naar de oorzaken van de hoge of lage kosten en bijvoorbeeld uw begrotingsdoelstellingen vaststellen.

De Mijn Groenendijk Kostenbenchmark is beschikbaar voor €200 per jaar. Hiervoor ontvangt u de kostenbenchmark 2016. De cijfers zoals opgenomen in de jaarrekeningen 2016 vormen de basis van de kostenbenchmark.

Heeft u belangstelling voor de Mijn Groenendijk Kostenbenchmark, dan kunt u in de rechterkolom een voorbeeldrapportage bekijken.

Wilt u de Mijn Groenendijk Kostenbenchmark bestellen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@groenendijk.nl. Vermeld hierin de naam van uw bestuur en uw bestuursnummer.