Autorisatieformulier

Met het formulier in de rechterkolom kunt u, als klant van Groenendijk Onderwijsadministratie, nieuwe autorisaties aanvragen voor de verschillende webapplicaties en tools die Groenendijk Onderwijsadministratie te bieden heeft.

U kunt met het formulier autorisaties aanvragen voor onderstaande modules:

- GPB (Groenendijk Personeelsbeheer)
- RAET Managementrapportages
- RVM (RAET Verzuim Management)
- PFM (Performance Management)
- Professionele gebruiker (HR Core) / Salarisdossier (inzicht gehele werkgever)
- SharePoint
- PDOL (Personeelsdossier Online)
- ProActive (digitale facturatie)
- Mijn Groenendijk (BRO)

Het bestand bevat macro's. Het is daarom van belang dat u de macro's in dit bestand accepteert. Als u het bestand opslaat op uw computer en u opent het bestand, dan verschijnt wellicht een gele balk in beeld. U moet in deze balk op 'OK' of 'Ja' klikken.

U dient de groene cellen te vullen. De cellen 'Datum', 'Werkgeversnaam' en 'Werkgeversnummer' zijn verplicht. 

Vervolgens geeft u aan welke type autorisatie u wilt doorgeven; Nieuw, wijziging of beeindiging.

Nu geeft u op welke modulen u wilt opgeven, wijzigen of beeindigen en klikt vervolgens op de groene knop 'KLIK HIER OM AUTORISATIEFORMULIEREN VERDER IN TE VULLEN!'.

U dient het voorblad 'Algemene gegevens' uit te printen en te ondertekenen. Deze dient u dan als bijlage, samen met het volledig ingevulde Excel-bestand, mailen naar 'autorisatie@groenendijk.nl'.