Downloads

Financiële administratie
Hier treft u informatie aan die betrekking heeft op de financiële administratie.
 
Personeels- en salarisadministratie
Hier treft u informatie aan die betrekking heeft op de personeels- en salarisadministratie.
 
Formulieren PSA
U treft hier diverse formulieren. Hiermee kunt u mutaties doorgeven die niet via Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) mogelijk zijn.
 
Tools PSA
Wij hebben een aantal tools ontwikkeld waarmee u berekeningen kunt maken omtrent salaris of verlof.
 
Klik op de betreffende banner aan de rechterkant.