Skip to content

Digitale Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Dienst Justis is gestart met de uitrol van de digitale VOG. Fasegewijs (op volgorde van kamer-van-koophandelnummer) wordt het voor steeds meer werkgevers mogelijk om de VOG digitaal te ontvangen. Rond 21 mei 2024 zal dit proces zijn afgerond.

De keuze om de VOG digitaal te ontvangen is aan de werknemer. De mogelijkheid om de VOG per post te ontvangen blijft bestaan. Voor wat betreft de kosten maakt het geen verschil of er een digitale VOG wordt aangevraagd of dat deze per post moet worden toegestuurd. Wanneer de VOG digitaal wordt verstrekt, dan komt deze binnen in de Berichtenbox van MijnOverheid. Voorwaarde is wel dat deze moet zijn geactiveerd.

De digitale VOG is roze van kleur en ziet er ook inhoudelijk iets anders uit. De echtheid kan worden getoetst via de validatievoorziening van Justis (www.validatie.nl).

Voor de werkgevers waarvoor Groenendijk de salarisadministratie verzorgt zal ook de controle op authenticiteit bij Groenendijk plaatsvinden. Wanneer de digitale VOG beschikbaar wordt gesteld, mogen de eigenschappen van het document niet worden gewijzigd – de VOG kan dan namelijk niet worden gevalideerd. Wanneer het validatieproces niet succesvol kan plaatsvinden, zal dit worden gemeld aan de werkgever en de betrokken werknemer.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant