GOC Consultants

GOC Consultants is het adviesbureau voor het onderwijsveld dat u kan adviseren, ondersteunen en begeleiden op tal van gebieden. Daarbij leveren wij maatwerk en zoeken we samen met u naar passende oplossingen en mogelijkheden.

Wij hebben veel ervaring in/bij/met alle bestuurlijke, organisatorische, juridische en bedrijfsmatige zaken in - met name - het primair onderwijs.

Er is deskundigheid op het terrein van de cao PO en VO, reglementering Participatiefonds, Vervangingsfonds, re-integratie, klachtencommissies, geschillencommissies, commis-sie van beroep, administratieve en arbeidsrechtspraak, medezeggenschap en bekostiging.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:
Telefoon: 0184-499025

Website: www.goc-consultants.nl 
E-mail: info@goc-consultants.nl