Flex Service voor werknemer

Niets is zo vervelend als onzekerheid. Als werknemer wil je weten waar je aan toe bent. Zeker als het gaat om je baan. Op dit moment beleeft het onderwijs zeer onzekere tijden. Besturen mijden dan ook zoveel mogelijk risico’s. Ook als het gaat om de aanname van personeelsleden. Flexibiliteit wordt dan ook gevraagd. Dit geldt voor zowel werkgever als werknemer.

U vraagt zich af wat dit voor u betekent. Kan ik mijn baan morgen kwijtraken als ik op flexibele basis werkzaam ben binnen een school, of is dit niet mogelijk? Groenendijk Flex Service BV biedt haar uitzendkrachten standaard een overeenkomst aan voor bepaalde tijd. U weet dus precies wanneer een contract begint en eindigt.

U treedt straks als flexwerker in dienst van Groenendijk Flex Service BV, waarna u gedetacheerd of uitgezonden wordt naar onze opdrachtgever. U wordt ingezet bij één opdrachtgever. Hierdoor heeft u zekerheid en weet u waar u aan toe bent. Het is mogelijk dat u ingezet wordt bij één van onze andere opdrachtgevers. Dit wordt alleen gedaan met uw nadrukkelijke instemming en goedkeuring. U heeft dus de mogelijkheid om nee te zeggen tegen ons aanbod.

De manier waarop de opdrachtgever omgaat met flexkrachten verschilt niet ten opzichte van andere medewerkers. U staat dus op gelijke voet met uw collega`s. Zo worden er functioneringsgesprekken met u gevoerd en worden uw taakuren ingedeeld.

In geval van ziekte dient u zich ziek te melden bij de directeur. De directeur dient aansluitend op dezelfde dag de ziekmelding door te geven aan Groenendijk Flex Service BV. Wijzigingen in het ziektepercentage of herstelmeldingen dienen eveneens direct doorgegeven te worden.
Werkgeverschap.

Om misverstanden te voorkomen moet het helder zijn dat Groenendijk Flex Service BV de feitelijke werkgever is. Gedurende uw werkzaamheden bij de opdrachtgever kunnen er vragen ontstaan. Deze vragen kunt u rechtstreeks aan Groenendijk Flex Service BV stellen. In dat geval kunt u contact opnemen met onze adviseurs via gfs@groenendijk.nl of op telefoonnummer 0184-412507. Kijk ook op de website van Groenendijk Flex Service.

Voordelen voor u als werknemer

Baanzekerheid in onzekere tijden
Groenendijk Flex Service BV stelt een schoolbestuur in staat om medewerkers toch een benoeming te geven. Dit had niet gekund indien de mogelijkheid tot flexibele arbeid er niet zou zijn geweest. Zo heeft u als werknemer ook in onzekere tijden, met weinig vraag naar leerkrachten, toch de mogelijkheid om aan het werk komen en/of te blijven. Hierdoor wordt onderwijs gegarandeerd en zijn leerkrachten aan het werk.

Beloning en andere primaire arbeidsvoorwaarden conform CAO PO of VO
Groenendijk Flex Service BV hanteert de primaire arbeidsvoorwaarden uit de CAO voor het Primair of het Voortgezet Onderwijs. Hierdoor bent u verzekerd van de juiste beloning en arbeidsvoorwaarden.

Pensioenopbouw via het ABP
Uw pensioenopbouw blijft doorlopen terwijl u in dienst bent van Groenendijk Flex Service BV. Er is  geen sprake van een pensioenbreuk zodat uw pensioen geen gevaar loopt.