Flex Service voor werkgever

Wisselende leerlingenaantallen, veranderende wet- en regelgeving, dalende subsidies of andere dynamieken zorgen ieder jaar voor onzekerheid als het gaat om de inzet van medewerkers.  Strategische personeelsplanning is essentieel voor zowel de korte als de lange termijn. U wilt hierbij echter de kwaliteit van het onderwijs niet laten dalen, of het sociale aspect uit het oog verliezen.

Een optimaal formatieplan is dan ook noodzakelijk. Een goede mix van ervaren leerkrachten, aangevuld met jonge, gedreven professionals, maakt het formatieplan compleet. De praktijk is echter weerbarstiger. Minder inkomsten, afnemende leerlingenaantallen en de vergrijzing van het personeel zorgen ervoor dat u steeds bedrijfsmatiger naar uw formatie gaat kijken. U wilt hierbij echter flexibel zijn zodat de juiste mensen voor de organisatie behouden blijven.

Wachtgeld- en herbenoemingsverplichtingen zijn een belemmerende factor als het gaat om de inrichting van een flexibele schil binnen uw organisatie. Groenendijk Flex Service BV biedt u een basis om optimale flexibiliteit te creëren. Dit wordt gedaan door inzet van flex-krachten.

Groenendijk Flex Service BV (GFS) hecht veel waarde aan goed werkgeverschap. Zo laten wij onze arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk aansluiten bij de cao onderwijs. Zo voorkomen wij arbeidsongelijkheid bij u op de werkvloer. Dit herkent u aan de volgende punten.

• Groenendijk Flex Service BV draagt het juridisch werkgeverschap.
• Geen wachtgeld- en herbenoemingsverplichtingen na de contractperiode.
• De medewerker kan 8 tijdelijke contracten binnen 3,5 jaar krijgen.
• Pensioenfonds ABP is voor alle medewerkers van toepassing.
• De medewerker werkt volgens dezelfde arbeidsvoorwaarden (cao onderwijs).

Onze flex-oplossingen worden gebruikt voor:
• tijdelijke dienstverbanden;
• uitbreidingen van vaste medewerkers;
• medewerkers die al met pensioen of FPU zijn gegaan, maar die nog werkzaamheden voor de school willen blijven verrichten;
• bij inzet vanuit subsidies zoals de rugzakfinanciering.

De mogelijkheden van Groenendijk Flex Service BV geven u meer ruimte als het gaat om de inrichting van uw flexibele schil. De kosten voor onze flexibele oplossingen liggen echter wel hoger dan voor een reguliere werknemer, hetgeen begrijpelijk is. Dit komt namelijk doordat over deze diensten btw afgedragen moet worden en u als werkgever de risico’s overdraagt aan Groenendijk Flex Service BV. Voor meer informatie over de opbouw van onze tarieven of voor  een offerte kunt u contact opnemen met onze adviseurs via gfs@groenendijk.nl of 0184-412507 of kijk op de website van Groenendijk Flex Service.