Advies en ondersteuning AVG

Zoals u wellicht bekend zal vanaf eind mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht zijn. Deze verordening stelt, op het gebied van de privacy, eisen aan de wijze waarop uw organisatie is ingericht. Daarnaast vraagt de verordening van uw medewerkers dat zij (nog) bewuster dan voorheen omgaan met privacygevoelige informatie.

Als organisatie kunt u zelf het nodige doen om te voldoen aan de eisen die de verordening stelt.

Onze partners Groenendijk Onderwijsconsultancy (GOC) en Sterk in administratie en onderwijsadvies (Sterk) zijn graag bereid om - indien u dit wenst - u te adviseren of bij te staan om uw organisatie en medewerkers in staat te stellen aan de eisen die worden gesteld te gaan voldoen.

GOC en Sterk hebben hiertoe beide een, hopelijk voor u, passend aanbod van diensten ontworpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

GOC: 0184-499025 of per e-mail: avg@groenendijk.nl, of

Sterk: 06 – 8360 7101 of per e-mail: avg@sterk-onderwijs.nl.