WKR en Cafetariaregeling

Om voor uw werknemers een gunstige arbeidsvoorwaarde te creëren kunt u gebruikmaken van de cafetariaregeling. Binnen fiscale kaders kunnen brutolooncomponenten uitgeruild worden voor een netto vergoeding. Per saldo levert dit een belastingvoordeel op voor de werknemer.
Op dit moment maakt u hier, mogelijk onbewust, al gebruik van. In de cao wordt de mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan de fiets- en vakbondscontributieregeling.

Binnen de Werkkostenregeling (WKR) zijn de mogelijkheden omtrent cafetariaregelingen toegenomen. Naast de eerder genoemde regelingen zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld kosten voor studie en/of fitness via een cafetariaregeling in aanmerking te laten komen voor vergoeding.

Sinds 2015 is de vrije ruimte aangepast van 1,5% naar 1,2%. De mogelijkheden zijn dan ook niet voor alle werkgevers onbeperkt en kunnen jaarlijks veranderen.

Wij begrijpen dat u de consequenties mogelijk niet kunt overzien en u deze keuze niet alleen kunt maken. Uiteraard willen wij u, als uw administratiekantoor, graag behulpzaam zijn bij het opstellen van beleid dat aansluit bij uw wensen en mogelijkheden. Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs, bereikbaar op telefoonnummer 0184-412507.