WKR en Cafetariaregeling

Om voor uw werknemers een gunstige arbeidsvoorwaarde te creëren kunt u gebruikmaken van de cafetariaregeling. Binnen fiscale kaders kunnen brutolooncomponenten uitgeruild worden voor een netto vergoeding. Per saldo levert dit een belastingvoordeel op voor de werknemer.
Op dit moment maakt u hier, mogelijk onbewust, al gebruik van. In de cao wordt de mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan de fiets- en vakbondscontributieregeling.

Binnen de Werkkostenregeling (WKR) zijn de mogelijkheden omtrent cafetariaregelingen toegenomen. Naast de eerder genoemde regelingen zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld kosten voor studie en/of fitness via een cafetariaregeling in aanmerking te laten komen voor vergoeding.

Sinds 2015 is de vrije ruimte aangepast van 1,5% naar 1,2%. De mogelijkheden zijn dan ook niet voor alle werkgevers onbeperkt en kunnen jaarlijks veranderen.

Wij begrijpen het als u de consequenties mogelijk niet kunt overzien en u deze keuze niet alleen kunt maken. Uiteraard willen wij, als uw administratiekantoor, u graag behulpzaam zijn bij het opstellen van beleid dat aansluit bij uw wensen en mogelijkheden. Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs, bereikbaar op telefoonnummer 0184-412507.