Verzuimmanager

De Wet verbetering Poortwachter schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor die door de werkgever in samenwerking met de werknemer moeten worden uitgevoerd als er sprake is van ziekteverzuim. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van het plan van aanpak en het vastleggen van evaluatiemomenten. De werkgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van het re-integratieproces.

De afgelopen jaren is in het onderwijs een stijging in het verzuimpercentage waar te nemen. Hierdoor lopen de verzuimkosten voor veel schoolbesturen steeds meer op.
Achter verzuim schuilt vaak waardevolle informatie, waar de organisatie op in kan spelen met het oog op verzuimreductie. Toch valt het op dat binnen veel organisaties weinig structuur in de verzuimregistratie te vinden is, waardoor gerichte sturing op reductie lastig te realiseren is.  

Raet Verzuim Manager (RVM) kan u helpen het verzuim te reduceren, de lasten te verlichten en verdere uitval te beheersen. Dit zal uiteindelijk leiden tot afname van de verzuimkosten. Het toegankelijke systeem biedt u de mogelijkheid om op een digitale en gestructureerde manier de acties van uw verzuimprotocol uit te voeren.

Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij de implementatie van RVM. Indien nodig kunnen zij u ook adviseren over uw verzuimbeleid en -protocol.