Planning en control

Uw organisatie heeft ambitieuze plannen. In uw strategisch beleidsplan legt u vast wat uw beleidsplannen zijn voor de komende jaren en hoe u die per jaar wilt realiseren. Door daling van het aantal leerlingen en de bezuinigingen van de overheid wordt het echter steeds lastiger de baten en lasten op een verantwoorde manier in evenwicht te brengen. Dit geldt zowel voor de jaarplanning als voor de planning voor de komende jaren. Wij zien onszelf als partner van uw organisatie.

Daarom willen wij u helpen de plannen, middelen en besteding inzichtelijk te maken en u te adviseren. Het doel is te komen tot een gezonde exploitatie waarbij uw instelling in control is op financieel gebied. Zodoende kunt uw instelling de gestelde doelen realiseren en een gezonde en verantwoorde vermogenspositie opbouwen. Wij kunnen voor u de invulling van uw Planning en Control cyclus verzorgen die kan bestaan uit:

  • meerjarenbegroting gebaseerd op uw strategisch beleidsplan;
  • jaarbegroting, gebaseerd op uw plannen voor komend jaar en in relatie tot meerjarenbegroting en resultaat voorgaand jaar;
  • volgen van begroting en realisatie gedurende het jaar en analyse van verschillen.
  • prognose van jaarresultaat;
  • analyse financiële paragraaf jaarverslag;
  • liquiditeitsprognose;
  • beschrijving van uw AO/IC.

Verder kunnen wij u van dienst zijn met adviezen over de werkkostenregeling, regelgeving rondom de jaarrekening en het jaarverslag, fiscale behandeling vergoedingen toezichthouders en allerlei ad hoc vraagstukken op financieel terrein.

Het belangrijkste is om in overleg gezamenlijk de vragen/behoefte in kaart te brengen en zo tot een product op maat te komen.

Mijn Groenendijk Kostenbenchmark beschikbaar

Vraagt u zich af of uw uitgaven aan de hoge kant zijn? En of het goedkoper kan zonder in te leveren op kwaliteit? Bent u op zoek naar relevant vergelijkingsmateriaal? Dan is de Mijn Groenendijk Kostenbenchmark een uitkomst!

Regelmatig krijgen onze medewerkers de vraag hoe (bijvoorbeeld) de ICT-kosten van het betreffende bestuur zich verhouden tot andere besturen met ongeveer dezelfde omvang. Het bestuur wil weten of ze relatief veel uitgeven, omdat ze bijvoorbeeld moeten bezuinigen. Het kan ook zijn dat men juist overweegt meer te investeren met het doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

In de Mijn Groenendijk Kostenbenchmark zijn de besturen in het basisonderwijs die zijn aangesloten bij Groenendijk op de belangrijkste kostenposten met elkaar vergeleken. Naast een vergelijking van de EFJ-kostenposten zijn ook een aantal belangrijke kosten op grootboekrekeningniveau vergeleken. In de kostenbenchmark ziet u welke kosten zijn te verwachten op grond van de omvang van uw bestuur, het verschil tussen de werkelijke kosten en de verwachte kosten en hoeveel procent van de besturen verhoudingsgewijs meer of minder uitgeeft.

Op basis hiervan kunt u gericht zoeken naar de oorzaken van de hoge of lage kosten en bijvoorbeeld uw begrotingsdoelstellingen vaststellen.

De Mijn Groenendijk Kostenbenchmark is beschikbaar voor € 200 per jaar. Hiervoor ontvangt u de kostenbenchmark 2014 en in september van dit jaar (zonder extra kosten) de kostenbenchmark 2015. De cijfers zoals opgenomen in de jaarrekeningen 2014 en 2015 vormen de basis van de kostenbenchmark.

Heeft u belangstelling voor de Mijn Groenendijk Kostenbenchmark, dan kunt u in de rechterkolom een voorbeeldrapportage bekijken.

Wilt u de Mijn Groenendijk Kostenbenchmark bestellen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@groenendijk.nl. Vermeld hierin de naam van uw bestuur en uw bestuursnummer.