Huisvesting onderwijs

Groenendijk kan u bijstaan bij huisvestingsaange-legenheden. Hierbij kunt u denken aan: nieuwbouw, uitbreiding, onderhoud, medegebruik, schade en de inrichting van het gebouw met meubilair en onder-wijsleerpakket (OLP). Ook het opstellen van aanvragen naar de gemeente kunnen wij voor u verzorgen.

Technisch beheer en onderhoud van schoolgebouwen is een proces dat continu aandacht vraagt en gestructureerd moet worden aangepakt. Elk jaar, het hele jaar door!