Huisvesting onderwijs

Groenendijk kan u bijstaan bij huisvestingsaange-legenheden. Hierbij kunt u denken aan: nieuwbouw, uitbreiding, onderhoud, medegebruik, schade en de inrichting van het gebouw met meubilair en onder-wijsleerpakket (OLP). Ook het opstellen van aanvragen naar de gemeente kunnen wij voor u verzorgen.

Technisch beheer en onderhoud van schoolgebouwen is een proces dat continu aandacht vraagt en gestructureerd moet worden aangepakt. Elk jaar, het hele jaar door!

Voor een integrale en doelmatige aanpak van uw technisch beheer en onderhoud of ondersteuning op deelaspecten werkt Groenendijk nauw samen met: Helix Advies.

Helix Advies heeft expertise op het gebied van bouwmanagement, huisvestings- en vastgoed-advies, kosten-kwaliteitsadvies, onderhoudsadvies en beschikt over uitgekiende ICT-oplossingen voor onder andere calculaties en meerjarenonderhoudsplanningen.

Meer informatie over Helix Advies vindt u op hun website.