Functiewaardering

De basis van het functiegebouw in het primair onderwijs wordt gevormd door zogenaamde normfuncties.

Door middel van functiewaardering (FUWASYS) kunnen scholen of besturen, uitgaande van de eigen organisatiedoelstellingen, visie en missie, functies op maat beschrijven en waarderen. Dit biedt een school en/of bestuur meer mogelijkheden om in te spelen op interne en externe ontwikkelingen en daarbij zorg te dragen voor een passende beloning voor medewerkers.

Voor functiebeschrijving en –waardering, het samenstellen van het functieboek en de begeleiding en ondersteuning bij invoering van FUWA en functiemix kunt u contact opnemen met de heer J. Ouwenbroek of de heer M. Westerhout, via telefoonnummer 0184-412507.