ABP spreekuur

Uw pensioen is in grote lijnen geregeld. Veel staat vast, maar er zijn allerlei zaken die u zelf bepaalt. Bijvoorbeeld wanneer u wilt/kunt stoppen met werken en voor welke omvang, of dat u het nabestaandenpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Hierin kunt u zelf keuzes maken.

Mogelijk heeft u vragen over uw individuele pensioensituatie, waarde-overdracht, arbeidsongeschikt-heid, overlijden of pensioen na scheiding.

Hierbij kunt u gebruikmaken van het pensioenoverzicht van ABP, of MijnABP op www.abp.nl.
Mogelijk dat u (daarnaast) een persoonlijk gesprek wenst met een pensioenspecialist van ABP die uw  persoonlijke pensioensituatie met u kan doornemen.

Groenendijk Onderwijsadministratie organiseert in samenwerking met ABP een persoonlijk spreekuur voor werknemers van bij Groenendijk aangesloten werkgevers.

Wilt u gebruikmaken van dit spreekuur en wenst u (gratis) vrijblijvend een persoonlijk gesprek met een pensioenspecialist van ABP, dan kunt u zich aanmelden voor het spreekuur. Het gesprek duurt ongeveer een half uur.

Let op! De aanmelding is pas definitief als u een bevestigingsmail heeft ontvangen.

Bij voldoende belangstelling zal het spreekuur doorgang vinden.
Mocht er op dit moment geen spreekuur meer beschikbaar zijn en u bent wel geinteresseerd laat u dan op de lijst van belangstellenden plaatsen onder vermelding van de locatie van uw voorkeur per e-mail naar p.oosterom@groenendijk.nl. Bij voldoende belangstelling zal er een nieuw spreekuur ingepland worden en zult u geinformeerd worden.

U dient zich aan te  melden via de onderstaande links:

KLIK HIER VOOR LOCATIE SLIEDRECHT
  

KLIK HIER VOOR LOCATIE BEVERWIJK